Levice

 

 

Ďakujeme za Váš aktívny prístup a záujem o dianie v meste.

Výsledky hlasovania

Harmonogram

Podávanie projektov

do 26. 1. 2024
do 14:00 h.

Verejné prerokovanie podaných projektov

28. 02. 2024
od 16.00 h.

Elektronické hlasovanie

29. 02. – 31. 03. 2024

Zverejnenie výsledkov hlasovania

1. 4. 2024

Realizácia projektov

jún – október 2024

Participatívny rozpočet

Milí Levičania,

dakujeme za Váš aktívny prístup a záujem o dianie v meste.

Hlasovaním ste sa zapojili do spolurozhodovania o participatívnom rozpočte meste Levice. 

Hlasovanie je ukončené. 

 

75 rokov v službách kultúry

318 hlasov
project_image

Naučme sa spoločne

297 hlasov
project_image

Altánok pre nás všetkých

285 hlasov
project_image

Zablúdené knižné búdky

163 hlasov
project_image