Levice

 

 

Ďakujeme za Váš aktívny prístup a záujem o dianie v meste.

Participatívny rozpočet

  • ZAUJÍMATE SA O VECI VEREJNÉ?
  • MÁTE NÁPAD, KTORÝ PRISPEJE K ZLEPŠENIU ŽIVOTA V MESTE?
  • CHCETE ROZHODOVAŤ O POUŽITÍ ČASTI FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z ROZPOČTU MESTA ?

Cieľom mesta Levice je prostredníctvom participatívneho rozpočtu zvýšiť záujem obyvateľov o veci verejné, podporovanie aktívneho občianskeho prístupu a účasti na verejných rozhodnutiach samosprávy a zároveň vytvoriť priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov zamerané na zlepšenie života v meste.

Participatívny rozpočet mesta Levice podporuje aktívne zapojenie obyvateľov mesta do rozhodovacieho procesu o použití  časti finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

Prostredníctvom participatívneho rozpočtu mesta Levice môžu občania, občianske združenia či neziskové organizácie realizovať projekty na zlepšenie života v našom meste, napr. na úpravy verejného priestoru, voľnočasové aktivity, kultúrne, pohybové či tvorivé aktivity...

O víťazných projektoch rozhodne verejnosť elektronickým hlasovaním. Poradie projektov sa určí podľa počtu platných hlasov.  Suma  podpory vybraných  projektov  môže  byť  maximálne  do  výšky  schváleného  participatívneho rozpočtu na aktuálny rok. Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 3 000 eur.

Viac info

Poslať projekt

Harmonogram

Podávanie projektov

do 26. 1. 2024
do 14:00 h.

Verejné prerokovanie podaných projektov

28. 02. 2024
od 16.00 h.

Elektronické hlasovanie

29. 02. – 31. 03. 2024

Zverejnenie výsledkov hlasovania

1. 4. 2024

Realizácia projektov

jún – október 2024

Milí Levičania!

Opäť - už po štvrtý krát máte možnosť zapojiť sa do diania v našom meste. V prvej fáze máte možnosť prekladať vlastné projekty so zámerom uchádzať sa o podporu z Participatívneho rozpočtu. 

Zámerom projektu má byť konkrétne opatrenie, ktoré bude slúžiť obyvateľom mesta Levice a prispeje ku skvalitneniu a zlepšeniu života v meste alebo jeho časti. Projekt môže byť zameraný napr. na úpravy verejného priestoru, voľnočasové aktivity zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, záujmové a tvorivé aktivity.


Zapojte sa